Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče

SPECIALIZOVANÁ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA u rizikových těhotných

(zdravotní výkon 63415)

- provádí vždy gynekolog (odbornost 603) a podmínkou je CERTIFIKÁT ČGPS ČLS JEP viz REGISTR DRŽITELŮ

 

•    těhotenství dvojčetné monochoriální (cca 0,3 %)
Optimální je provést vyšetření ihned po zjištění vícečetného těhotenství (nejlépe do 10. týdne), protože cílem vyšetření je zjistit, zda se jedná o dvojčata monochoriální (dvojčata s jednou placentou) nebo bichoriální (každé z dvojčat má svou vlastní placentu). Monochoriální dvojčata by měla být sledována v „PERINATOLOGICKÉM CENTRU“, zatímco prenatální péči u bichoriálních dvojčat může provádět registrující gynekolog.

•    těhotenství s rizikem rozvoje Hemolytické nemoci plodu a novorozence (cca 1,5 %)
Je-li výsledek screeningu nepravidelných antierytrocytárních protilátek v I. trimestru těhotenství jiný než negativní, zajistíme pro Vás adekvátní konzultaci pacientky se stanovením dalšího postupu. Upřesníme, o jakou protilátku se jedná, a podrobně vysvětlíme další postup v péči o těhotenství. Kontrolní vyšetření protilátek již většinou není nutné provádět a eventuální rozvoj hemolytické nemoci plodu by měl být sledován neinvazivně pouze pomocí ultrazvukového vyšetření na specializovaném pracovišti.

•    abnormální nález při screeningovém vyšetření, které provádí registrující gynekolog nebo specializované zdravotnické pracoviště
o    podezření na vrozenou vadu plodu (cca 2-3 %)
o    podezření na růstovou restrikci plodu (cca 5-10 %)
o    abnormální množství plodové vody, lokalizace placenty atd.

 

Dopouručený postup ČGPS ČLS JEP č.1/2019 Sb.

Dopouručený postup ČGPS ČLS JEP č. 2/2019 Sb.

Pracoviště poskytujicí tuto službu:

1 CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko-gynekologická klinika
Fakultní nemocnice Olomouc
Olomoucký kraj Olomouc
2 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.
nemocnice Středočeského kraje
Středočeský kraj Benešov u Prahy
3 FETO-MATERNÁLNÍ CENTRUM
Gynekologicko-porodnická klinika
Fakulty zdravotnických studií univerzity J.E.Purkyně v Ústí NL
a KZ, a.s.- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Ústecký kraj Ústí nad Labem
4 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK
a Nemocnice Na Bulovce v Praze
Hlavní město Praha Praha 8
5 GENETIKA, ULTRAZVUKOVÁ AMBULANCE, AMNIOCENTÉZA
Genetika Plzeň,s.r.o.
Plzeňský kraj Plzeň
6 GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ
Genetika West - Klinika reprodukční medicíny a genetiky
Karlovy Vary
Karlovarský kraj Karlovy Vary
7 CENTRUM PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY A GENETIKY
Prediko, s.r.o.
Zlín
Zlínský kraj Zlín
8 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnická klinika 2.LF UK a FN Motol
Praha
Hlavní město Praha Praha
9 PRIVÁTNÍ GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ PRAXE
GENNOON - gynecologia et obstetritio s.r.o.
Vítkov
Moravskoslezský kraj Vítkov
10 CENTRUM PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY A GENETIKY
FertiCare SE
Karlovarský kraj Karlovy Vary
11 CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Gynekologicko-porodnická klinika
Fakultní nemocnice Plzeň
Plzeňský kraj Plzeň-Lochotín
12 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnická klinika
Všeobecná Fakultní nemocnice Praha
Hlavní město Praha Praha
13 PRIVÁTNÍ GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ PRAXE
MUDr. Hynek Hlavenka
Valašská Polanka
Zlínský kraj Valašská Polanka
14 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
NsP Havířov, p.o.
Moravskoslezský kraj Havířov
15 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologické oddělení
Vítkovická nemocnice a.s.
Moravskoslezský kraj Ostrava-Vítkovice
16 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
Nemocnice Frýdek-Místek p.o.
Moravskoslezský kraj Frýdek-Místek
17 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologické oddělení
Městská nemocnice Ostrava
Moravskoslezský kraj Ostrava
18 CENTRUM FETÁLNÍ MEDCÍNY A PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY
Ústav pro péči o matku a dítě
Praha - Podolí
Hlavní město Praha Praha
19 Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, s.r.o. Jihomoravský kraj Brno
20 MUDr. Pavel Šuster, s.r.o. Kraj Vysočina Jihlava
21 Nemocnice Jihlava
Gynekologicko-porodnické oddělení
Kraj Vysočina Jihlava
22 Gyn.- porodnická klinika LF MU a FN Brno Jihomoravský kraj Brno
23 GYN-PREN s.r.o.
Centrum prenatální diagnostiky
Moravskoslezský kraj Frýdek-Místek
24 Freya GYN s.r.o.
MUDr. Roman Peschout
Kraj Vysočina Jihlava
25 G-CENTRUM Olomouc s.r.o. Olomoucký kraj Olomouc
26 PERGY s.r.o. Pardubický kraj Ústí nad Orlicí
27 Gynekologie NJ,s.r.o. Moravskoslezský kraj Nový Jičín
28 MUDr. Milan Kovalčík s.r.o. Zlínský kraj Valašské Klobouky
29 FETMED s.r.o.
Centrum fetální medicíny a genetiky.
Olomoucký kraj Olomouc
30 INSTITUT REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GENETIKY
Ferticare SE
Karlovarský kraj Karlovy Vary
31 GENNET Praha Hlavní město Praha Praha 7
32 REPROGYNEA s.r.o.
MUDr. Ladislava Kopřivová
Kraj Vysočina Třebíč
33 Centrum péče o ženu, s.r.o. Kraj Vysočina Třebíč
34 FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Gynekologicko-porodnická klinika - CENTRUM PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY Moravskoslezský kraj Ostrava Poruba
35 GYNET AH s.r.o.
centrum prenatální diagnostiky
klinika Zábřeh
Moravskoslezský kraj Ostrava Zábřeh
36 Laboratoře lékařské genetiky s.r.o. Pardubický kraj Pardubice
37 Gynekologie Eva s.r.o. Středočeský kraj Kolín
38 TdhgIZDQ Kraj Vysočina RVFDrSNqZgJjeaPy
39 mHSuiBGlICDbJ Kraj Vysočina nTQHuqMyJCAtkalendář akcí

další akce »