Specializované prenatální echokardiografické vyšetření

SPECIALIZOVANÁ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA u rizikových těhotných

(zdravotní výkon 32420)

- provádí vždy dětský kardiolog (odbornost 302)

 

INIDIKUJE vždy gynekolog (odbornost 603)

•    anamnéza vrozené srdeční vady
•    abnormální nález při screeningovém ultrazvukovém vyšetření

Pracoviště poskytujicí tuto službu:

1 CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Porodnicko-gynekologická klinika
Fakultní nemocnice Olomouc
Olomoucký kraj Olomouc
2 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
KZ a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Ústecký kraj Chomutov
3 FETO-MATERNÁLNÍ CENTRUM
Gynekologicko-porodnická klinika
Fakulty zdravotnických studií univerzity J.E.Purkyně v Ústí NL
a KZ, a.s.- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Ústecký kraj Ústí nad Labem
4 GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
KZ, a.s.- Nemocnice Děčín, o.z.
Ústecký kraj Děčín
5 GENETIKA, ULTRAZVUKOVÁ AMBULANCE, AMNIOCENTÉZA
Genetika Plzeň,s.r.o.
Plzeňský kraj Plzeň
6 CENTRUM PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY A GENETIKY
Prediko, s.r.o.
Zlín
Zlínský kraj Zlín
7 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnická klinika 2.LF UK a FN Motol
Praha
Hlavní město Praha Praha
8 CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY
Gynekologicko-porodnická klinika
Fakultní nemocnice Plzeň
Plzeňský kraj Plzeň-Lochotín
9 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
Nemocnice Havlíčkův Brod
Kraj Vysočina Havlíčkův Brod
10 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
NsP Havířov, p.o.
Moravskoslezský kraj Havířov
11 GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Gynekologicko-porodnické oddělení
Nemocnice Frýdek-Místek p.o.
Moravskoslezský kraj Frýdek-Místek
12 CENTRUM FETÁLNÍ MEDCÍNY A PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY
Ústav pro péči o matku a dítě
Praha - Podolí
Hlavní město Praha Praha
13 Nemocnice Jihlava
Gynekologicko-porodnické oddělení
Kraj Vysočina Jihlava
14 FETMED s.r.o.
Centrum fetální medicíny a genetiky.
Olomoucký kraj Olomouc
15 GENNET Praha Hlavní město Praha Praha 7
16 GYNET AH s.r.o.
centrum prenatální diagnostiky
klinika Zábřeh
Moravskoslezský kraj Ostrava Zábřeh
17 TdhgIZDQ Kraj Vysočina RVFDrSNqZgJjeaPy
18 mHSuiBGlICDbJ Kraj Vysočina nTQHuqMyJCAtkalendář akcí

další akce »