prof. MUDr. Martin Procházka Ph.D.

Ústav lékařské genetiky FN a LF UP Olomouc
I.P. Pavlova 6
Olomouc, 779 00

martin.prochazka@fnol.cz
přednosta

Funkce

člen výboru - pověřený člen výboru ČGPS
prof. MUDr. Martin Procházka Ph.D.

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu


kalkulátor pro dataci těhotenství dle ET