MUDr. Tomáš Pichlík

Gynekologicko-porodnická klinika 2 LF UK a FN v Motole

,
732229550
tom.pichlik@gmail.com
sekundární lékař

MUDr. Tomáš Pichlík

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu


kalkulátor pro dataci těhotenství dle ET