MUDr. Petr Lošan

Genetika Plzeň s.r.o.
Parková 11
Plzeň, 326 00
603 174 793


Telefon: 377 241 529, 377 243 383
Mobil: 603 174 793

Prenatální diagnostika

 • screening I. trimestru – kombinovaný test
 • integrovaný screening
 • běžná ultrazvuková vyšetření během těhotenství
 • superkonziliární ultrazvuková vyšetření u těhotných se zvýšeným rizikem pro plod
 • v případě zvýšeného rizika pro plod ( pozitivní screening , věk rodičů, rodinná zátěž atd. ) odběr choriových klků v I. trimestru nebo amniocentéza ve II. trimestru, v obou případech poskytujeme zrychlený výsledek nejčastějších vad do 24 hod
 • 3D/4D ultrazvukové zobrazení plodu - možnost snímků či DVD ( na přání rodičů za přímou úhradu )

Komplexní genetické poradenství

 • páry s poruchami plodnosti
 • vyšetření u rodin s dědičnými chorobami před plánovaným těhotenstvím či v těhotenství
 • vyšetření u rodin s dědičnými nádorovými onemocněními
 • vyšetření dětí při podezření na dědičná onemocnění či syndromy
 • vyšetření predispozic ke vzniku tromboembolické nemoci
MUDr. Petr Lošan

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu


kalkulátor pro dataci těhotenství dle ET