prof. MUDr. Michal Zikán Ph.D.

Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18
Praha, 128 51
224 967 451


http://www.onkogyn.cz/

prof. MUDr. Michal Zikán Ph.D.

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu


kalkulátor pro dataci těhotenství dle ET