prof. MUDr. Pavel Calda CSc.

Gyn.por.klinika 1.LF UK a VFN
Apolinářská 18
Praha, 128 51prof. MUDr.  Pavel  Calda CSc.

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu


kalkulátor pro dataci těhotenství dle ET