přihláška za člena společnosti/sekce ČGPS

Pokud odešlete formulář elektronicky, potvrdíme Vám emailem jeho příjem. Poštou můžete odeslat formulář na adresu: Členská evidence ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2.

Vaše přihláška bude projednána výborem společnosti na jeho nejbližším zasedání. Veškerou další agendu a Vaše otázky týkající se členství, změn adresy Vašeho bydliště a reklamace placení příspěvků adresujte na Správu členské databáze ČLS JEP, Členská evidence České lékařské společnosti J.E.Purkyně, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel. 224 266 216, fax 224 266 212, e-mail: cle@cls.cz. Zkontrolujte si prosím, zda jste uvedeni v seznamu členů na webu. Datum aktualizace seznamu členů na webových stránkách ČGPS je uvedeno tamtéž.

(Položky formuláře označené tučně jsou povinné.)

Členství: Vyberte laskavě jednu z nabízených možností:
Přihlašuji se za řádného člena České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a souhlasím s posláním a cíli České lékařské společnosti J.E. Purkyně.
Jsem již členem ČGPS, hlásím se pouze do jejích sekcí.
Příjmení:
Jméno:
Titul:
Datum narození:
Rodné číslo:
Ulice a čp bydliště:
Město bydliště:
PSČ:
Telefon:
Fax:
Mobil:
Pracoviště:
Ulice a čp:
Město:
PSČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Hlásím se do této (těchto) Sekce(-í) ČGPS:

(1501) Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (1511) Sekce pro otázky menopausy
(1502) Sekce ultrazvukové diagnostiky (1512) Sekce urogynekologická
(1503) Sekce gynekologie dětí a dospívajících (1513) Sekce ambulantních gynekologů
(1504) Sekce gynekologické endoskopie (1514) Senologická sekce
(1505) Sekce asistované reprodukce (1517) Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví
(1506) Sekce pro gynekologickou endokrinologii (1518) Sekce gynekologů a porodníků lůžkových zařízení
(1507) Onkogynekologická sekce Komise pro gynekologickou cytologii
(1508) Sekce kolposkopie a cervikální patologie (1520) Sekce gynekologické sexuologie
(1510) Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví (1521) Sekce pro léčbu endometriózy


kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu


kalkulátor pro dataci těhotenství dle ET