POZVÁNKA - Kurz Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP: Dopplerovské vyšetření v těhotenství – základní kurz, Ultrasonografie v managementu předčasného porodu

20.11.2015

Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS ve spolupráci s firmou S&T Plus a Porodnickou a gynekologickou klinikou Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Hradci Králové pořádá dne 21. 01. 2016 kurz Dopplerovské vyšetření v těhotenství – základní kurz, Ultrasonografie v managementu předčasného porodu.

Více na http://www.gynultrazvuk.cz/kurz-sekce-ultrazvukove-diagnostiky-cgps-cls-jep-dopplerovske-vysetreni-v-tehotenstvi--zakladni-kurz-ultrasonografie-v-managementu-predcasneho-porodu-a212.html

archiv aktualit »

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu


kalkulátor pro dataci těhotenství dle ET