postgraduální vzdělávání

1. kurzy

Kurzy Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

Termíny konání
viz kalendář akcí

Základy ultrazvukové diagnostiky v porodnictví a gynekologii

 • jednotná cena kurzu 2000,- Kč
 • standardní struktura kurzu (jednodenní)
  • nastavení ultrazvukového přístroje (15 minut)
  • porodnictví (90 minut)
   • diferenciální diagnostika těhotenství
   • doporučená ultrazvuková vyšetření v těhotenství
    • 1. trimestr
    • 2. trimestr
    • 3. trimestr
   • cervikometrie
  • gynekologie (90 minut)
   • ultrazvukové zobrazení dělohy a adnex v jednotlivých fázích menstruačního cyklu
   • patologické nálezy na děloze a adnexech
   • hodnocení jizvy na děloze po císařském řezu
  • "live scan"
 • schválení přednášejících
 • zodpovědné osoby
  (doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.)

Ultrazvuková vyšetření v těhotenství

PROGRAM

KURZ Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
„Ultrazvuková vyšetření v těhotenství“


Koordinátoři:
doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. (Olomouc)
doc. MUDr. Ladislav Krofta, Ph.D. (Praha)

12:50 - 13:00 Krofta L., Ľubušký M. - Zahájení kurzu

13:00 - 14:30 Ľubušký M. - Prenatální péče o jednočetné těhotenství

14:30 - 15:00 Diskuse

15:00 - 15:30 Coffee break

15:30 - 17:00 Krofta L. - Prenatální péče o vícečetné těhotenství

17:00 - 17:30 DIskuse

17:30 - 18:30 Krofta L., Ľubušký M. - Live scan

18:30 - 19:00 Diskuse

FMF certifikované kurzy - The Fetal Medicine Foundation (FMF) "CERTIFICATES OF COMPETENCE "

Termíny konání
viz kalendář akcí

UZ morfologie plodu v I. trimestru těhotenství

Každý účastník kurzu obdrží certifikát:

The Fetal Medicine Foundation - Theoretical course for the Certificate of Competence in Ultrasound Examination at 11-14 Weeks

plakát UZ vyšetření v 11-14 týdnu těhotenství - NIMOTECH Veronika Frisová NIMOTECH Veronika Frisová
plakát UZ vyšetření v 11-14 týdnu těhotenství

UZ morfologie plodu ve II. trimestr těhotenství

Každý účastník kurzu obdrží certifikát:

The Fetal Medicine Foundation - Theoretical course for the Certificate of Competence in Ultrasound Examination at 18-23 Weeks

plakát UZ screening VVV ve 20-22 týdnu těhotenství - NIMOTECH Veronika Frisová NIMOTECH Veronika Frisová
plakát UZ screening VVV ve 20-22 týdnu těhotenství

Základní fetální echokardiografie

Každý účastník kurzu obdrží certifikát:

The Fetal Medicine Foundation - Theoretical course for the Certificate of Competence on Basic Fetal Echocardiography

Základy Dopplerovského vyšetření

Každý účastník kurzu obdrží certifikát:

The Fetal Medicine Foundation - Theoretical course for the Certificate of Competence in Doppler Ultrasound (Uterine and fetal Doppler)

2. vzdělávací programy pro lékaře MZ ČR

V návaznosti na vydání novely vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů (č. 361/2010 Sb.), byly v roce 2011 vydány nové vzdělávací programy všech základních oborů, vyjma oborů dětské lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost.

Dále byly vydány vzdělávací programy nově vzniklých nástavbových oborů: algeziologie, klinická výživa a intenzivní metabolická péče, koloproktologie, onkochirurgie, paliativní medicína a návykové nemoci.

Pro obory, pro které nebyl v roce 2011 vydán nový vzdělávací program, zůstávají v platnosti vzdělávací programy vydané ve Věstnících MZ v roce 2009 – 2010.

Základní obory


vydáno2011
Soubor typu PDFVzdělávací program oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍstáhnout
(237,8 kB)
vydáno2011
Soubor typu PDFVzdělávací program oboru LÉKAŘSKÁ GENETIKAstáhnout
(260,6 kB)


Nástavbové obory


vydáno2010
Soubor typu PDFVzdělávací program nástavbového oboru NEONATOLOGIEstáhnout
(149,4 kB)
vydáno2009
Soubor typu PDFVzdělávací program nástavbového oboru ONKOGYNEKOLOGIEstáhnout
(321,8 kB)
vydáno2009
Soubor typu PDFVzdělávací program nástavbového oboru PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNAstáhnout
(316,8 kB)
vydáno2009
Soubor typu PDFVzdělávací program nástavbového oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNAstáhnout
(327,2 kB)
vydáno2010
Soubor typu PDFVzdělávací program nástavbového oboru SEXUOLOGIEstáhnout
(131,4 kB)
vydáno2009
Soubor typu PDFVzdělávací program nástavbového oboru UROGYNEKOLOGIEstáhnout
(321,5 kB)


3. celostátní konference

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu


kalkulátor pro dataci těhotenství dle ET