Jednání výboru ČGPS ČLS JEP

16.09.2011

Doporučený postup - "Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče" a "Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství", CERTIFIKÁT pro možnost vykazování kódu 63415 "Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče"

  1. Sekce UZ diagnostiky - doporučený postup - "Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče"
  2. Sekce UZ diagnostiky - doporučený postup - "Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství"
  3. Sekce UZ diagnostiky - CERTIFIKÁT pro možnost vykazování kódu 63415 "Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče" Primárně je při certifikaci částečně využito i služeb mezinárodní autority "Fetal Medicine Foundation" (FMF), které jsou bezplatné a pro FMF ustanoví sekce "konzultační skupinu", jejíž členové budou nápomocni uchazečům při procesu certifikace.

Požadované podmínky budou postupně precizovány a měněny v souladu s vývojem.

Materiály budou prezentovány na 32. celostátní konferenci Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP a následně publikovány v časopise Česká gynekologie.

archiv aktualit »

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu


kalkulátor pro dataci těhotenství dle ET