Certifikovaný KURZ Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

25.03.2019

Certifikovaný kurz ČGPS ČLS JEP "Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách" + "Prenatální péče o vícečetná těhotenství" se bude konat v Praze dne 7.6.2019.

Tento kurz je určen zejména pro lékaře, kteří mají zájem o získání certifikátu pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415.

Podrobnosti viz kalendář akcí

archiv aktualit »

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu


kalkulátor pro dataci těhotenství dle ET