certifikáty

CERTIFIKÁT o absolvování Certifikovaného kurzu ČGPS ČLS JEP Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách Prenatální péče o vícečetná těhotenství

zobrazit více »

CERTIFIKÁT pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415 „Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče“

zobrazit více »

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu


kalkulátor pro dataci těhotenství dle ET