certifikát pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415 Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče

V souladu s vyhláškou č. 397/2010 Sb. Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP vydala dne 16. 9. 2011 podmínky k získání CERTIFIKÁTU pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415 "Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče". Od 1. 1. 2013 bude tudíž zdravotní výkon 63415 přiznán pouze nositelům schváleného certifikátu, kteří budou uvedeni v REGISTRU DRŽITELŮ CERTIFIKÁTU na portálu Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP (www.GynUltrazvuk.cz).

Postup získání certifikátu ke stažení (PDF)

Postup recertifikace ke stažení (PDF)

Dokumenty ke stažení

.pdf Postup recertifikace
.pdf PROTOKOL o ověření teoretické a praktické způsobilosti
.pdf Ověření teoretické a praktické způsobilosti
.pdf ČGPS - dopis pro zdravotní pojišťovny - zdravotní výkon 63415 a 32410
.pdf Postup získání certifikátu pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415 - Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče
.pdf Citace Vyhlášky č. 397/2010 Sb.
.pdf CERTIFIKÁT pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415 "Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče"

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu


kalkulátor pro dataci těhotenství dle ET