32. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

01.11.2011

Konference se konala v Brně v Kongresové centru hotelu Voroněž ve dnech 7.-9. 10. 2011. Byla pořádána ve spolupráci s "International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology"(ISUOG) a zúčastnilo se více než 400 lékařů z České republiky i ze zahraničí. Konference ze zůčastnil i Michael Semmence (Membership and Administration Officer ISUOG), který prezentoval možnosti členství pro české lékaře a přínos členství pro mladé lékaře v postgraduální přípravě na atestaci.

V pátek odpoledne byl pro účastníky konference připraven přímý přenos ultrazvukových vyšetření v těhotenství a demonstrována možnost zobrazení na ultrazvukových přístrojích různé kvality. Při vyšetřeních byla současně definována tzv. základní úroveň vyšetření "basic level" (ultrazvuková vyšetření doporučená Českou gynekologickou a porodnickou společností, včetně povinného popisu vyšetření) a specializovaná vyšetření "advance level" (ultrazvuková vyšetření nad rámec doporučení České gyenekologické a porodnické společnosti).

Program byl sestaven s vyzvaných přednášek na vybraná témata, která byla přednesena specialisty z českých i zahraničních pracovišť a přihlášených aktivních sdělení především mladších kolegů. Ze zahraničních hostů přijali pozvání a přednesli velmi zajímává sdělení Bernard Benoit (Monaco), Jacques Jani (Belgie) a Georges Haddad (Francie).

V rámci konference byly za účasti předsedy České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) MUDr. Vladimíra Dvořáka a ředitele Institutu postgraduálního vzdělávání (IPVZ) doc. MUDr. Jaroslava Feyereisla, CSc. prezentovány a diskutovány úhradové mechanismy ultrazvukových vyšetření, systém postgraduálního vzdělávání a doporučené postupy ČGPS.

Rovněž byl prezentován CERTIFIKÁT České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415 "Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče" (náplň výkonu, technické vybavení, odborné podmínky, způsob ověření teoretické a praktické způsobilosti uchazeče). Podmínky k získání certifikátu byly v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví (Sbírka zákonu č. 397/2010) vydány Českou gynekologickou a porodnickou společností, která zdravotní výkon navrhla a zodpovídá za jeho odborný obsah. Podmínky k získání certifikátu i registr držitelů certifikátu budou k dispozici na webovém portálu Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP (www.GynUltrazvuk.cz) a budou "on-line" přístupné pro lékaře i zdravotní pojišťovny, současně budou publikovány v časopise Česká gynekologie.

V příštím roce se konference bude konat opět v Brně ve dnech 5.-7. 10. 2012 "33. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP".

Děkujeme za přízeň a těšíme se na další setkání

doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
předseda Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.
místopředseda Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

archiv aktualit »

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu


kalkulátor pro dataci těhotenství dle ET